Brandstoffen

brandstoffenheader

Jardan B.V. is zeer actief op de biomassa markt, we kopen veel grote partijen houtsnippers op bedoeld voor de biomassa markt. Verder zijn de houtpellets een goed lopend produkt in ons assortiment brandstoffen. Hieronder meer informatie.

Biomassa

Biomassa is in Nederland een populaire bron van groen energie. Het merendeel van onze duurzame energie is hieruit afkomstig. Het gebruik van deze energiebron is relatief goedkoop en is CO2- neutraal. Ook draagt verbranding ervan bij aan het opruimen van afval.
Fossiele brandstoffen als aardolie en aardgas geven veel vervuiling bij energiewinning. Houtsnippers, geschredderd A- hout en houtpellets zijn een goed alternatief. Waar het voorheen vooral als afvalproduct werd gezien kan er nu energie en warmte mee worden opgewekt. Biomassa is de naam voor afval en hout waaruit energie vrijkomt bij verbranding.

houtsnippers-270

Houtsnippers

De snippers die wij verhandelen zijn afkomstig uit de bosbouw. U kunt hierbij denken aan stamhout, snoeihout en geschredderd afvalhout. Deze houtsnippers worden geleverd aan biocentrales. Zo gaat het afval niet verloren en kan er duurzame energie uit worden gewonnen.

Geschredderd A- hout

Dit is droog en schoon sloop- en bouwafval en (wegwerp)pallets wat wordt geschredderd en vervolgens aangeboden wordt voor houtkachels, grootverbruikers en verbrandingscentrales.

Houtpellet

Houtpellets zijn een CO2 neutrale vaste brandstof. Deze vaste brandstof komt rechtstreeks uit de pelletkachel, haard, houtkachel of via de CV-installatie en wordt gebruikt voor verwarming van water en/of gebouwen. De pellets worden vervaardigd uit samengeperst afvalhout. Vroeger werd dit product als afval gezien, maar nu dus als een hoogwaardig verbrandingsproduct. Hout is een CO2 neutrale brandstof. Bomen nemen tijdens hun levenscyclus CO2 op, die ze weer vrijlaten wanneer ze wegrotten of afsterven. Ook tijdens verbranding komt de opgenomen CO2 vrij. Zo komt er bij de verbranding van hout geen extra CO2 in de atmosfeer, terwijl dit bij stookolie en aardgas wel het geval is.

Contact

Bent u gedesinteresseerd in onze houtsnippers? Vraag dan geheel vrijblijvend een offerte aan. Wilt u meer weten over onze houtsnippers? Bel ons dan op telefoonnummer 050-5034708. Of mail ons via info@jardan.nl. Wij voorzien uw stal graag van de beste houtsnippers.

houtpellets-jardan