Ökosan

Ökosan en voordelen voor gebruik in runder-kalver-varkens en pluimveestallen

Ökosan is een hoogwaardig, 99% natuurlijk alkalisch poeder (PH waarde 12). Ökosan bestaat uit een mengsel van mineralen calciumverbindingen, die ervoor zorgt dat de ligruimte droog en hygiënisch blijft.
Ökosan kan continu in de ligboxen worden gebruikt en is vriendelijk voor de huid vanwege de
natuurlijke samenstelling. De spenen worden zachter en vertonen minder kloven.
Ökosan is zeer vochtbindend waardoor er minder ammoniak uitstoot is. Hierdoor wordt het verblijf in de stal prettiger voor mens en dier.
Ökosan droogt de klauwen goed in. Hierdoor voelt de koe zich prettiger, wat de melkgift ten goede komt.
Verbruikte Ökosan kan ongehinderd met mest op het land worden uitgereden, doordat alle gebruiksbestanddelen milieuvriendelijk zijn. Doordat er minder ammoniak uitstoot is zal er meer stikstof in de drijfmest blijven. Verder vullen de Calcium en Zwavel de drijfmest perfect aan voor een optimale gras en planten groei.

Verpakking: 1.000 kg. big bag (= 1100-1200 ltr.)
Gebruik: 100 tot 250 gram per keer per ligbox, afhankelijk van ligbed.

Waarom Ökosan?

  • Ökosan heeft een laag eigen gewicht waardoor bijna 1/3 meer volume dan gangbare kalksoorten
  • Ökosan is zeer vochtbindend. 
  • Door de hoge Ph is het effectief voor een beter stalmilieu (Ph waarde is 12)
  • Door de speciale samenstelling van de kalk behoren schrale spenen tot het verleden
  • Ökosan stuift bijna niet (stofarm)
  • Ökosan zorgt voor gezondere klauwen 
  • Ökosan biedt de toepassingsmogelijkheid als droog klauwenbad
  • Ökosan helpt om de voetzoollaesie bij vleeskuikens te verminderen en de kwaliteit van het strooisel blijft optimaal

Samenstelling: Mengsel minerale Calciumverbindingen.

Okosan

Ökodry

Ökodry is een homogeen ligboxenkalk mengsel van minerale calciumverbindingen die door zijn speciale structuur een zeer hoge vochtopname bewerkstelligt. Het product heeft een pH waarde van 9,9. Door de hoge vochtopname en de hoge pH staat Ökodry garant voor een effectieve verbetering van het stalklimaat. De infectiedruk wordt gereduceerd en een goede antislip zorgt voor een verhoogde veiligheid voor mens en dier in uw stal.
Ökodry wordt in het loop- en lig gebied van uw stal gebruikt. Gebruikte Ökodry kan veilig worden toegepast met alle soorten meststoffen op alle landbouwgronden en heeft door het gehalte aan calciumverbindingen een positieve invloed op uw akker- en graslandgebieden.

Ökodry wordt geleverd in big bags van 1.000 kg (=1300-1400 ltr.)

Ökosoft

Ökosoft bestaat uit gedroogd, fijn gemalen krijt en is bij uitstek geschikt om vocht en vuil in de stal te binden. Bovendien zorgt de pH-waarde van 9,5 ervoor dat de groei en vermenigvuldiging van bacteriën, schimmels en micro-organismen sterk gereduceerd worden. Het verbetert effectief het stalklimaat en de klauwgezondheid. Ökosoft wordt in het loop- en lig gebied van uw stal bebruikt. Bovendien kan Ökosoft ook als droog klauwbad gebruikt worden. Gebruikte Ökosoft kan veilig worden toegepast met vaste- en vloeibare mest op landbouwgrond. De voedingsstoffen calcium en verschillende sporenelementen optimaliseren uw landbouwmeststoffen.

Ökosoft wordt geleverd in big bags van 1.000 kg (=±800 ltr.)

Contact

Wilt u Ökosan gaan gebruiken? Of zoekt u de beste leverancier van Ökosan? Neem dan contact op met handelsonderneming Jardan B.V. Daarbij bieden wij u een voordelige prijs. Bel ons dan op telefoonnummer 050-5034708. Een e-mail kunt u sturen naar het e-mailadres info@jardan.nl.